SHINY

42,5x119,2 cm

NAXOS

1/1

SHINY GREY RETTIFICATO 110589 12629 42,5Χ119,2 1,013m²/κιβ. 35,80€/m²
TWINE GREY RETTIFICATO 112388 13071 42,5Χ119,2 1,013m²/κιβ. 36,80€/m²
SHINY BLACK RETTIFICATO 110613 13144 42,5Χ119,2 1,013m²/κιβ. 35,80€/m²
SHINY GREY RETTIFICATO 113120 13267 60Χ60 1,08m²/κιβ. 24,20€/m²