Z-20/1-6 κωδικός 32777
Z-25/1-6 κωδικός 39240

WILO PICO Ζ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

331,00 €Τιμή
ΕΚΔΟΣΗ

Υδρολίπαντος κυκλοφορητής με βιδωτή σύνδεση, κινητήρα EC ανθεκτικό σε ρεύμα εμπλοκής και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό έλεγχο ισχύος.
Ειδικά χαρακτηριστικά/Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Χειροκίνητη λειτουργία και ιδανική λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας
 • Αναγνώριση της θερμικής απολύμανσης της δεξαμενής ζεστού πόσιμου νερού
 • Ένδειξη της τρέχουσας κατανάλωσης σε Watt και των συνολικών κιλοβατωρών ή της τρέχουσας ροής και θερμοκρασίας
 • Προστασία από τα βακτήρια και την οξείδωση μέσω του περιβλήματος αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Βύσμα Wilo

Τεχνικά στοιχεία

 • Θερμοκρασία υγρού, πόσιμο νερό έως 3,57 mmol/l (20 °dH): +2 °C έως +70 °C σε βραχυχρόνια λειτουργία (4 h): +2 °C έως +75 °C
 • Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz
 • Βαθμός προστασίας IPX4D
 • Σύνδεση με ρακόρ Rp ? και Rp 1
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar

Εξοπλισμός/Λειτουργία
Τρόποι λειτουργίας

 • Δ p-c για σταθερή διαφορική πίεση
 • Λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας

Χειροκίνητες λειτουργίες

 • Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας
 • Ρύθμιση της ισχύος αντλίας (μανομετρικό)
 • Ρύθμιση της ελάχιστης θερμοκρασίας
 • Ρύθμιση της ελάχιστης ροής
 • Λειτουργία επαναφοράς για το μηδενισμό του μετρητή ρεύματος
 • Λειτουργία επαναφοράς για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων
 • Λειτουργία "Hold" (φραγή κουμπιών) για κλείδωμα των ρυθμίσεων

Αυτόματες λειτουργίες

 • Αδιαβάθμητη προσαρμογή ισχύος ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας
 • Έλεγχος θερμοκρασίας για διατήρηση της σταθερής θερμοκρασίας επιστροφής στο σύστημα κυκλοφορίας πόσιμου νερού
 • Διαδικασία θερμικής απολύμανσης (αναγνώριση και υποστήριξη της θερμικής απολύμανσης της δεξαμενής ζεστού πόσιμου νερού)
 • Αυτόματη λειτουργία απεμπλοκής

Λειτουργίες αναγγελίας και ένδειξης

 • Ένδειξη της τρέχουσας κατανάλωσης ισχύος σε W
 • Ένδειξη συνολικών κιλοβατωρών σε kWh
 • Ένδειξη της τρέχουσας ροής σε m3/h
 • Ένδειξη της τρέχουσας θερμοκρασίας σε °C
 • Προβολή των μηνυμάτων βλάβης (κωδικοί σφαλμάτων)

Εξοπλισμός

 • Θέση κλειδιού στο σώμα της αντλίας
 • Γρήγορη ηλεκτρική σύνδεση με το βύσμα Wilo
 • Μοτέρ ανθεκτικό σε ρεύμα εμπλοκής
 • Φίλτρο σωματιδίων
 • Εργοστασιακή θερμομόνωση