Z-25/1-8 κωδικός 30275
Z-30/1-8 κωδικός 30276
Z-30/1-12 κωδικός 30277
Z-40/1-8 κωδικός 15438
Z-40/1-12 κωδικός 30833
Z-50/1-9 κωδικός 15450

WILO STRATOS Ζ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

888,00 €Τιμή
ΕΚΔΟΣΗ

Αντλία κυκλοφορίας υγρού ρότορα με σύνδεση ρακόρ ή φλάντζας, κινητήρα EC και αυτόματη προσαρμογή απόδοσης

Εφαρμογή

Συστήματα ανακυκλοφορίας πόσιμου νερού όλων των τύπων και εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων, εγκαταστάσεις κλιματισμού, κλειστά βιομηχανικά κυκλώματα ψύξης με κυκλοφορητές

Ειδικά χαρακτηριστικά/Πλεονεκτήματα προϊόντος

 • Εξοικονόμηση ενέργειας εξ αιτίας καλύτερης απόδοσης του συστήματος με τη λειτουργία Q-Limit (περιορισμός παροχής)
 • Βελτιωμένη οθόνη για καλύτερη ευκρίνεια και χειρισμό
 • Εγκατάσταση σε πολύ μικρή επιφάνεια εξ αιτίας συμπαγούς σχεδιασμού και ανεξάρτητης από θέση οθόνης LCD.
 • Δομοστοιχειακός σχεδιασμός για σύνδεση σε όλα τα συνήθη συστήματα διαύλων (π.χ. Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
 • Κέλυφος ανθεκτικό στη διάβρωση από ερυθρό ορείχαλκο για εγκαταστάσεις με πιθανές συγκεντρώσεις οξυγόνου
 • Αναγνωρισμένη ποιότητα και αξιοπιστία

Τεχνικά στοιχεία

 • Δείκτη ενεργειακής απόδοσης (EEI) ? 0,20
 • Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας
 • Πόσιμο νερό έως 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C έως +80 °C
 • Νερό θέρμανσης: ?-10 °C έως +110 °C
 • Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50/60 Hz
 • Βαθμός προστασίας IP X4D
 • Σύνδεση με ρακόρ ή αντίστοιχα με φλάντζα (ανάλογα τον τύπο) Rp 1 έως DN 65
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας τυποποιημένης κατασκευής: 6/10 bar (ειδικός τύπος: 16 bar)

Εξοπλισμός/Λειτουργία
Τρόποι λειτουργίας

 • Λειτουργία σταθερών στροφών (n = σταθερό)
 • Δp-c για σταθερή διαφορική πίεση
 • Δp-v για μεταβαλλόμενη διαφορική πίεση
 • Δp-T για διαφορά πίεσης που ελέγχεται από τη θερμοκρασία (προγραμματιζόμενη μέσω στικ IR, οθόνη IR, Modbus, BACnet, LON ή CAN)
 • Q-Limit για περιορισμό της μέγιστης παροχής (ρύθμιση μέσω στοιχείου IR)

Χειροκίνητες λειτουργίες

 • Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας
 • Ρύθμιση της ονομαστικής διαφορικής πίεσης
 • Ρύθμιση αυτόματης μετάβασης σε μειωμένο πρόγραμμα λειτουργίας
 • Ρύθμιση της αντλίας ON/OFF
 • Ρύθμιση αριθμού στροφών (χειροκίνητα)

Αυτόματες λειτουργίες

 • Αδιαβάθμητη προσαρμογή ισχύος ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας
 • Αυτόματη μετάβαση σε μειωμένο πρόγραμμα λειτουργίας
 • Λειτουργία απεμπλοκής
 • Ομαλή εκκίνηση
 • Πλήρης προστασία κινητήρα με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα διέγερσης

Λειτουργίες εξωτερικού ελέγχου

 • Είσοδος ελέγχου "Προτεραιότητα Off" (εφικτό με δομοστοιχεία IF Stratos)
 • Είσοδος ελέγχου "Προτεραιότητα Min" (εφικτό με δομοστοιχεία IF Stratos)
 • Είσοδος ελέγχου "Αναλογική In 0 ? 10 V" (τηλεμεταβολή αριθμού στροφών) (εφικτό με δομοστοιχεία IF Stratos)
 • Είσοδος ελέγχου "Αναλογική In 0 ? 10 V" (τηλερύθμιση ονομαστικής τιμής) (εφικτό με δομοστοιχεία IF Stratos)

Λειτουργίες αναγγελίας και ένδειξης

 • Γενικό μήνυμα βλάβης (ψυχρή κανονικά κλειστή επαφή NC)
 • Μεμονωμένο μήνυμα λειτουργίας (ψυχρή κανονικά ανοικτή επαφή ) (εφικτό με δομοστοιχεία IF Stratos)
 • Λυχνία ένδειξης βλάβης
 • Οθόνη LCD ένδειξης στοιχείων αντλίας και κωδικών σφαλμάτων

Ανταλλαγή δεδομένων

 • Θύρα υπερύθρων για ασύρματη ανταλλαγή δεδομένων με στικ IR/οθόνη IR
 • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή Modbus RTU για σύνδεση στον αυτοματισμό κτιρίου μέσω συστήματος διαύλου RS485 (εφικτό με δομοστοιχεία IF Stratos)
 • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή BACnet MS/TP Slave για σύνδεση στον αυτοματισμό κτιρίου μέσω συστήματος διαύλου RS485 (εφικτό με δομοστοιχεία IF Stratos)
 • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή CAN για σύνδεση στον αυτοματισμό κτιρίου GA μέσω συστήματος διαύλου CAN (εφικτό με μονάδες IF Stratos)
 • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή LON για σύνδεση σε δίκτυο LONWorks (εφικτό με δομοστοιχεία IF Stratos)
 • Σειριακή ψηφιακή διεπαφή PLR για σύνδεση στον αυτοματισμό κτιρίου μέσω μετατροπέα διεπαφής Wilo ή ειδικών μονάδων σύζευξης (εφικτό με δομοστοιχεία IF Stratos)

Διαχείριση ζεύγους αντλιών (ζεύγος αντλιών ή αντίστοιχα 2 x μονές αντλίες)

 • Κύρια/εφεδρική λειτουργία (αυτόματη εναλλαγή λόγω βλάβης/εναλλαγή αντλιών εξαρτώμενη από το χρόνο): δυνατότητα διαφόρων συνδυασμών με δομοστοιχεία IF Stratos (προαιρετικός εξοπλισμός)
 • Προσθετική λειτουργία (ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση φορτίου αιχμής βέλτιστου βαθμού απόδοσης): δυνατότητα διαφόρων συνδυασμών με δομοστοιχεία IF Stratos (προαιρετικός εξοπλισμός)

Εξοπλισμός

 • Θέση κλειδιού στο σώμα αντλίας (σε αντλίες με βιδωτή σύνδεση σωλήνων με P2?100 W)
 • Σε αντλίες με φλάντζα: Εκδόσεις φλάντζας
 • Τυπική έκδοση για αντλίες DN 40 έως DN 65: Συνδυαστική φλάντζα PN 6/10 (φλάντζα PN 16 κατά EN 1092-2) για κόντρα φλάντζες PN 6 και PN 16,
 • Ειδική έκδοση για αντλίες DN 40 έως DN 65: Φλάντζα PN 16 (κατά EN 1092-2) για κόντρα φλάντζα PN 16,
 • Υποδοχή για προαιρετική επέκταση με δομοστοιχεία Wilo-IF
 • Εργοστασιακή θερμομόνωση

Υλικά κατασκευής

 • Κέλυφος αντλίας από ερυθρό ορείχαλκο (τύποι 30/1?12 και 40/1?8 και σε φαιό χυτοσίδηρο)
 • Πτερωτή: Πλαστικό
 • Άξονας: Ανοξείδωτος χάλυβας
 • Έδρανα: Άνθρακας, εμποτισμένος με συνθετική ρητίνη

Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης

 • Αντλία
 • Περιλαμβάνεται θερμομόνωση
 • Περιλαμβάνονται παρεμβύσματα για βιδωτό στόμιο (χύμα)
 • Περιλαμβάνονται ροδέλες για βίδες φλάντζας (σε ονομαστικά εύρη σύνδεσης DN 40 - DN 65
 • Περιλαμβάνονται οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Επιλογές

 • Ειδικοί τύποι για λειτουργική πίεση PN 16

Πρόσθετα εξαρτήματα

 • Ρακόρ για βιδωτή σύνδεση
 • Τεμάχια εξισορρόπησης
 • Στικ IR
 • Οθόνη IR
 • Δομοστοιχεία IF Stratos: Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON, DP, Ext. Off, Ext. Min., SBM, Ext.Off/SBM