Ζητείται

It Assistance

 

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Εγκατάσταση και υποστήριξη θέσεων εργασίας, Laptopς/Desktopς, Windows 10 OS, εφαρμογές MS Office 365, λοιπές εφαρμογές όπως Chrome, Firefox, Adobe reader, MS Teams

 • Εγκατάσταση σταθμών εργασίας με υπολογιστές και τις απαραίτητες περιφερειακές συσκευές (δρομολογητές, εκτυπωτές κ.τ.λ.)

 • Έλεγχος εξοπλισμού υπολογιστών, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητά του

 • Εγκατάσταση και διαμόρφωση κατάλληλου λογισμικού και λειτουργιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές

 • Ανάπτυξη και συντήρηση τοπικών δικτύων με τρόπους ώστε να βελτιστοποιείται η απόδοση

 • Διασφάλιση της ασφάλειας και προστασίας των δικτύων και των υπολογιστικών συστημάτων

 • Παροχή προσανατολισμού και καθοδήγησης στους χρήστες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας νέου λογισμικού και εξοπλισμού υπολογιστών

 • Οργάνωση και προγραμματισμός αναβαθμίσεων και συντήρησης χωρίς να παρεμποδίζεται η εργασία άλλων

 • Διενέργεια διάγνωσης και επίλυσης προβλημάτων (επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων)

 • Τήρηση αρχείων καταγραφής επισκευών και διορθώσεων και χρονοδιαγράμματος συντήρησης

 • Εντοπισμός ελλείψεων εξοπλισμού υπολογιστών ή δικτύων και πραγματοποίηση παραγγελιών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο (BS/BA) στην Πληροφορική (ή σχετικό κλάδο π.χ. Μηχανικού Η/Υ).

 • Κατ’ ελάχιστο τρία (3) έτη προϋπηρεσίας σε:

  • Πληροφοριακά συστήματα και υποστήριξη χρηστών

  • Εγκατάσταση, ενημέρωση και διαμόρφωση σταθμών εργασίας Windows σε περιβάλλον δικτύου (Windows 10, Applications, User profiles, TCP/IP)

  • Διαχείριση emails και accounts χρηστών (Active Directory, MS Office 365)

 • Τεχνολογίες σχετικές με την ασφάλεια δικτύων και Η/Υ (AV, Firewalls, Web filtering)

 • Ικανότητα εργασίας και επίλυσης προβλημάτων σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

 • Πολύ καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).

 • Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον συγκεκριμένων κανόνων και διαδικασιών.

 • Δυνατότητα εργασίας δια ζώσης και απομακρυσμένα κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας και τους πιθανούς περιορισμούς λόγω του COVID-19. Σε περίπτωση εξ αποστάσεως εργασίας, απαιτείται ελάχιστη σύνδεση στο Διαδίκτυο VDSL 50/5.

Επιπλέον προσόντα (θα εκτιμηθούν ανάλογα):

 • Πιστοποιητικά Πληροφορικής σχετικά με εργαλεία και τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η εταιρεία.

 • Εμπειρία σε εγκατάσταση και υποστήριξη Windows servers.

 • Εμπειρία σε Hyper-V .

 • Γνώση κώδικα PowerShell.

 • Εμπειρία σε υπάρχουσες τεχνολογίες επικοινωνίας (VOIP).

 • Εμπειρία σε υποστήριξη ERP Sap λειτουργικού

Παροχές

 • Σύμβαση αορίστου χρόνου

 • Συνεχές ωράριο εργασίας

 

Εμπόριο ειδών υγιεινής-Πλακάκια-Θέρμανση