ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΔΟΧΕΙΟ 

ΜΕ ΟΡΙΖ. ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΗΙ ΑΝΟΞ/ΤΗ + ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

CO-2ΜΗΙ 406 

 

WILO ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΔΟΧΕΙΟ CO

SKU: 7665
2.795,00 €Τιμή