Τραπεζικοί Λογαριασμοί

 

1 Τράπεζα Πειραιώς

 IBAN: GR52 0172 1020 0051 0200 0662 327

2 Alpha Bank

 IBAN: GR020 140 1260 1260 0232 0001 190

3 Eurobank

 IBAN: GR11 0260 0590 0004 4020 0547 683

4 Εθνική Τράπεζα

 IBAN: GR82 0110 1910 0000 1914 7018 360